Ce oferim?

  •  RESURSELE MATERIALE

-jocuri şi jucării de bună calitate;

-calculatoare/ monitoare de perete;

-acces internet in fiecare sală de grupă.

-biblioteca grădiniței

-mobilier adecvat, nou;

-aparat foto digital;

-cabinet logopedic;

-cabinet medical;

-sală de sport;

  • RESURSE UMANE

-profesori pentru învăţământul preprimar;

-personal nedidactic responsabil;

-profesor logoped; -profesor consilier;

-personal medical calificat;

-profesor de dans;

-profesor pt limba engleză, franceză.

Asigurăm calitatea actului educaţional, implicăm părinţii, comunitatea în formarea copilului.